väikeettevõtte raamatupidamine

Raamatupidamine mikro- ja väikeettevõtetele

Eestis liigitatakse ettevõtted suuruse järgi neljaks – mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte ning suurettevõte. Eri suuruses ettevõtetele on seaduses sätestatule toetudes erinevad raamatupidamislikud kohustused. Kui tavaliselt keskmise suurusega ettevõtted ning suurettevõtted palkavad endale raamatupidaja, siis mikro- ja väikeettevõtjad on üldjuhul need, kes ostavad raamatupidamisteenust sisse mõnelt teenusepakkujalt. Vaatame lähemalt, mille poolest erineb mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamine. 

Mis on mikroettevõte ja väikeettevõte?

raamatupidamine väikeettevõttele - eurodEttevõtte suurust iseloomustab tema varade suurus, müügitulu ja töötajate arv.

Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: 

  • varad kokku kuni 175 000 eurot, 
  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital, 
  • üks osanik, kes on ka juhatuse liige, 
  • müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot. 

Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: 

  • varad kokku kuni 4 000 000 eurot, 
  • müügitulu kuni 8 000 000 eurot,
  • keskmine töötajate arv 50 inimest.

Otsid raamatupidamisteenust väikeettevõttele?

Millele pöörata tähelepanu mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamise juures?

Mikroettevõtte raamatupidamine sisaldab endas tavaliselt raamatupidamise sisseseadmist, jooksvat raamatupidamist (sh arvete koostamist ja väljastamist ning palkade maksmist) ning deklaratsioonide ja aruannete koostamist. Raamatupidamisteenus väikeettevõttele on väga sarnane mikroettevõtte omale, aga mitte päris sama. 

Kui võrrelda mikroettevõtte vs väikeettevõtte raamatupidamine, siis tuleb sisse mõningaid erinevusi algdokumentatsiooni osas. Raamatupidamise sise-eeskirja loomine on kohustuslik vaid väikeettevõtetele, keskmise suurusega ettevõtetele ning suurettevõtetele. See kohustus ei laiene mikroettevõtete raamatupidamisele. Väikeettevõtte raamatupidamine aga peab Raamatupidamise seaduse järgi olema reguleeritud sise-eeskirjaga, mis koosneb algdokumentidest, kontoplaanist ja muudest dokumentidest, mis on nõutud. Tihti on see teenus, mida ostetakse raamatupidajalt. 

Üks esimesi aspekte, millele tuleb mikroettevõtte raamatupidamise juures tähelepanu pöörata, on käibemaksukohustus. Alustavad väikefirmad ei ole tavaliselt käibemaksukohuslased ning see teeb raamatupidamise kergemaks. Käibemaksukohuslaseks peab ettevõte ennast registreerima, kui müügikäive aasta algusest arvates ületab 40 000 eurot. Sealjuures järgmisel aastal hakkab arvestus otsast peale, mitte ei kumuleeru.

Ükskõik mis ettevõtte puhul on oluline erilist tähelepanu osutada maksudele, nende korrektsele ja õigeaegsele deklareerimisele ning maksmisele. Peamised deklaratsioonid, millega mikro- ja väikeettevõtjad tihedalt kokku puutuvad on käibedeklaratsioon ja maksudeklaratsioon. Käibemaksudeklaratsiooni tuleb esitada nendel ettevõtetel, kes on käibemaksukohuslased. Deklaratsioonid tuleb õigeaegselt esitada Maksuametile.

Majandusaasta aruanne mikro- ja väikeettevõtetel

Majandusaasta aruanne mikro- ja väikeettevõtetelMikro- ja väikeettevõtte raamatupidamine on tehtud kergemaks majandusaasta aruande koostamise ja esitamise osas. Mikro- ja väikeettevõtetel on õigus esitada lühendatud majandusaasta aruanne, mis tähendab seda, et nad ei pea koostama tegevusaruannet. 

Mikroettevõtte majandusaasta aruanne koosneb vaid kahest põhiaruandest – lühike bilanss ja kasumiaruanne ning lisad. Väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne koosneb bilansist ja kasumiaruandest ning lisadest. Mõlemal juhul võib lisasid olla maksimaalselt kolm.

Rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet ei pea esitama ei mikroettevõtja ega väikeettevõtja. Mikroettevõtja puhul on bilansis ridu vähem kui väikeettevõtjal, kasumiaruanne on sama ning arvestuspõhimõtete all küsitakse, kas ettevõte on endiselt tegutsev. Tööjõukulude ja seotud osapoolte lisades on mikroettevõttel samuti vähem lahtreid kui väikeettevõttel. Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohta saad rohkem informatsiooni meie kodulehelt. 

Vajad abi väikeettevõtte majandusaasta aruandega?

Mille põhjal kujuneb raamatupidamisteenuse hind mikro- ja väikeettevõtetele?

Raamatupidamisteenuseid saab sisse osta mitmel erineval viisil – kuutasu alusel, raamatupidamiskannete arvu alusel, üksikteenusena või tunnihinna alusel. See, mille alusel kujuneb välja raamatupidamisteenuse hind mikro- ja väikeettevõtetel sõltub mitmetest teguritest: vajalike kannete arvust, käibemaksukohustusest, töötajate arvust, laoarvestuse olemasolust, sularahaarvete hulgast ja paljust muustki.  Lõplik raamatupidamisteenuse hind kujuneb välja koostööna teenust sisseostva ettevõtte ja raamatupidamist pakkuva ettevõtte vahel.

Meie hinnakirjas kajastub, et raamatupidamisteenuse hind ühes kuus sõltub töö mahust ja algab Eestis tegutseva käibemaksukohuslasest ettevõtte puhul üldjuhul 50 eurost, mille sees on ka pool tundi igakuist konsultatsiooni. Mittekäibemaksukohuslastega arveldame reeglina üks kord aastas, vastavalt töö mahule. 

Mida sisaldab endas raamatupidamisteenus ning mille põhjal kujunevad hinnad, loe täpsemalt meie kodulehelt. 

Kuidas teha ise raamatupidamist mikroettevõttele?

Raamatupidamine väikeettevõttele ja mikroettevõttele võib tunduda kerge. Eelarve kokkuhoiu mõttes valivad nii mõnedki ettevõtjad, eriti mikroettevõtjad, teha ise raamatupidamist. Selle kohta on saadaval palju informatsiooni ning raamatupidamisprogrammid teevad arvepidamise lihtsamaks. 

Mida suuremaks on kasvanud Sinu ettevõte, seda keerukamaks ja ajamahukamaks muutub ka raamatupidamine. Teadmata kõiki seaduses sätestatud nõudeid, võib nii mõnigi asi tähelepanuta jääda või kogemata valesti minna. See võib juhtuda kõigil – ka kogenumal ettevõtjal. Sel juhul on viimane aeg pöörduda raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte poole.

Teenusepakkuja poole peaks pöörduma ka juhul, kui raamatupidamine hakkab võtma liialt palju Sinu väärtuslikust ajast. Just liigne ajakulu on stressiallikas, mis viib mikro- ja väikeettevõtjad raamatupidamisteenust sisse ostma. 

Meie poole võid julgesti pöörduda ükskõik kui väike või suur on Sinu ettevõte. Konsultatsiooni käigus paneme paika Sinu ettevõtte raamatupidamisega seotud vajadused, mille põhjal saame koostada hinnapakkumise. Konsultatsiooni järel esitatud hinnapakkumine ei kohusta millekski. Lisaks sellele võib meie poole pöörduda ka ettevõtte asutamisel. 

Hoiame su väikeettevõtte raamatupidamise ise korras!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart