Kvaliteetsed raamatupidamisteenused
ja head nõuanded
Pole olemas valesid küsimusi

Raamatupidamisteenused Eestis, Soomes ja mujal

Mingelston OÜ kogenud spetsialistid osutavad kõiki vajalikke raamatupidamisteenuseid. Teeme oma tööd kiirelt ja kvaliteetselt juba enam kui 10 aastat. Spetsiifilistel aladel, nagu audit ja rahvusvaheline äriõigus, teeme koostööd hoolikalt valitud koostööpartneritega.

Meie kliendid on ettevõtjad Eestist, Soomest, mujalt EUst ja maailmast. Nad on öelnud, et oleme paindlikud, reageerime kiiresti ja meiega on lihtne suhelda. Seda nii eesti, inglise, vene, soome kui veidi ka hispaania keeles.

Soovite veenduda? See on kerge ja mugav. Lihtsalt registreeruge tasuta konsultatsioonile!

Kõik äriteenused mugavalt ühest kohast

Lisaks raamatupidamisteenusele aitame asutada ettevõtteid ja korraldame vajadusel nende üld-, finants- ja personalijuhtimist.

Teeme klientide nimel või aitame neil ette valmistada ja läbi viia kõiki ettevõtluses vajalikke juriidilisi toiminguid. Koostame dokumente ja lepime kokku vajalikke kohtumisi ametiasutustega.

Võtke meiega julgesti ühendust ja me paneme kokku just teie jaoks sobivaima koostööpaketi. Kõiki teenuseid saab tellida ka eraldi.

Tõhus finants- ja ärinõustamine

Nõustame teid äriküsimustes kõigis teie äri arengu etappides. Tegeleme nii finants- kui ka ettevõtjate arengunõustamisega.

Meil on vajalik ettevalmistus ja oskused ning neile lisaks ka praktilised teadmised äris toimuvast. Oskame seadusi lugeda ja neid ka arusaadavas keeles selgitada.

Kaardistame üheskoos teie ja teie ettevõtte vajadused ning tulemusena pakume välja parimad lahendused, mis on alati seadusest lähtuvad ning samas ka ettevõtjale maksimaalselt kasulikud. Seeläbi toetame teie ettevõtmiste edukust tänapäeva tihedas konkurentsis.

Meie meeskond

Teatakse, et koostööst meiega võib hulgaliselt kasu tõusta. Iga klient on ettevõtte suurusest olenemata meile tähtis ja eriline.

Ülo Mängel

Juhataja

Maie Mängel

Pearamaatupidaja

Maris Millistvere

Raamatupidaja

Kertu Kesküll

Raamatupidaja

Pille-Helina Rohumaa

Raamatupidaja

Evelin Huoponen

Raamatupidaja

Kliendid meist

"Kaasaegne ja paindlik lähenemine raamatupidamisele - lihtne ja mugav"
Madis Millistvere

AMV Metall OÜ

"Koostööd alustades hakkas minu ettevõttel palju paremini minema, sest sain keskenduda asjadele, mida mina hästi teen."
Kristjan Prii

Eluruumid OÜ

"Puhas aja kokkuhoid, mille arvelt saab ettevõtja pühenduda enda aja ettevõtte arengusse. Pealegi on tänasel päeval raamatupidamisfirmad eelkõige kliendi personaalsele teenindusele orienteeritud, mida just Teilt oodata võibki! Meie koostöö on kestnud juba üle 5 aasta!“
Kristel Tammiste

Pesulaine OÜ

"Soovisin midagi lihtsat, sest kuus ei ole palju arveid ning oma aja säästmine on tähtsaim. Soovitan kõigile!"
Kristjan Kippar

DIGISTER OÜ

Raamatupidamisteenuse KKK

Mida raamatupidamisteenus tavaliselt sisaldab?

See, mida raamatupidamisteenus endas sisaldab, oleneb mitmetest asjaoludest. Kõige enam sõltub see raamatupidamisteenust sisseostva ettevõtte liigist ja suurusest. On suur erinevus, kas alustav mikroettevõte vajab raamatupidaja nõu esimeste arvete väljasaatmisel või suurettevõtja vajab konsolideerimisteenust. Meie poole võib pöörduda igas suuruses ettevõte ükskõik, kas vaja on ühekordset teenust või pikaajalist koostööd. Baas raamatupidamise teenused, mida pakume oma klientidele:

  • kõik tavapärased raamatupidamistoimingud;
  • dokumentide saatmine, vastuvõtmine ning koostamine;
  • arvete koostamine ja tasumine, sh suhtlus tarnijate ning klientidega;
  • palkade maksmine ja palgaarvestus;
  • aastaaruannete, statistikaaruannete ning lähetus- ja kuluaruannete koostamine;
  • ja palju muud.

Lisaks loetletud raamatupidamisteenustele, saab meilt tellida ka äriteenuseid – näiteks personalitööd ja audiitorteenuseid. Ettevõtjate isikliku arengu hüvanguks pakume ka mentorlust ja arengunõustamist (coaching). Täpsem nimekiri meie poolt pakutavatest teenustest on meie kodulehel. Kui Sa ei leidnud nimekirjast enda ettevõttele vajalikku teenust, siis ära kõhkle meiega ühendust võtmast – koos leiame lahenduse!

Millest kujuneb raamatupidamisteenuse hind?

Raamatupidamisteenuse hind kujuneb välja koostööna teenust sisseostva ettevõtte ja raamatupidamist pakkuva ettevõtte vahel. Raamatupidamisteenuste hinnad varieeruvad, kuna iga klient on erinev ning iga ettevõtte vajadus ja ootus raamatupidajale samuti erinev. Seega raamatupidamise hinnakiri sisaldab alati ligikaudseid summasid ning lõplik hind koosneb kokkulepitud põhitoimingutest ja lisateenustest. Üldiselt ostetakse raamatupidamisteenust sisse fikseeritud kuutasu alusel, aga ei ole ka harvad juhud, mil raamatupidajale makstakse kannete arvu järgi. 

Meie poolt pakutava raamatupidamisteenuste hinnakiri on kättesaadav meie kodulehel. Raamatupidamiskande hind ning sellest lähtuvalt kuutasu kujuneb välja kõige muu kõrval ka sellest, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või ei. Eestis tegutseva käibemaksukohuslasest ettevõtte puhul algab kuutasu üldjuhul 50 eurost, mille sees on ka pool tundi igakuist konsultatsiooni. Mittekäibemaksukohuslastega arveldame reeglina üks kord aastas, vastavalt töö mahule. Või vastavalt kokkuleppele kokkuleppele ka kord kuus.

Üksikute tööde ja toimingute tellimiseks ei pea olema meie igakuine raamatupidamisklient. Tihti soovivad väiksemad ettevõtted abi vaid aastaaruande koostamisel ja esitamisel.  Aastaaruaande koostamise eest võtame lisaks ühe kuu tasu, kuid mitte vähem kui 100 eurot.

Kuna MTÜ, KÜ ning FIE raamatupidamine erineb ettevõtete raamatupidamisest, siis kujuneb hind välja teistel alustel. Korteriühistu raamatupidamise hind sõltub näiteks korterite arvust majas. MTÜ raamatupidamine sõltub ühingu aktiivsusest ja vajadustest ning tavaliselt maksavad MTÜ-d raamatupidajatele vaid majandusaasta aruande koostamise eest, sest erinevalt mikro- ja väikeettevõtetest peavad mittetulundusühingud esitama täismahus aastaaruande, mis tihti võib osutuda liiga keeruliseks. 

Millised erinevused on raamatupidamisteenuses väikefirma või mikroettevõtte korral?

Eestis liigitatakse ettevõtted suuruse järgi ning eri suuruses ettevõtetele on erinevad raamatupidamisnõuded. Selle tõttu raamatupidamine väikefirmale erineb suurele ettevõttele tehtavast raamatupidamisest. Raamatupidamine mikroettevõttele sisaldab endas üldjuhul raamatupidamise sisseseadmist, sise-eeskirjade koostamist, jooksvat raamatupidamist ning vajalike deklaratsioonide ja aruannete koostamist.  Raamatupidamisele seatud nõuded ning sellest tulenevalt teenused väikeettevõtetele on väga sarnased mikroettevõtetele.

Alustava ettevõtte raamatupidamine võib esmapilgul tunduda kergena, eriti mikroettevõtte raamatupidamine. Selle tõttu valitakse tihti ise teha raamatupidamist. Kahjuks on praktikas näha, et eelarve kokkuhoiu tõttu panustatakse oma väärtuslikku aega millessegi, milles puudub väljaõpe ning stress, mida saaks kergelt vältida, on lihtne tulema. Sellepärast ära oota oma mikro- või väikeettevõtte raamatupidamisele teenuse sisseostmisega esimese suurema veani, vaid tee seda kohe. Selleks, et saaksid oma aega pühendada millelegi, mis on Sulle südamelähedane.  

Meie poole võid julgesti pöörduda ka väike- või mikroettevõtte asutamisel ning aitame Sul lisaks raamatupidamise sisseseadmisele üle vaadata ka ettevõtte asutamise äriline aspekt.

Millised on raamatupidamisteenuse erinevused OÜ, FIE, MTÜ või KÜ korral?

Osaühingu raamatupidamine erineb FIE, KÜ ja MTÜ raamatupidamisest. Vaatame põgusalt iga ettevõtlusvormi raamatupidamise konkreetseid nüansse lähemalt. 

OÜ raamatupidamine peab olema tekkepõhine, mis tähendab, et tulu või kulu tekib nende ilmnemise ajal. Osaühingu raamatupidamisel ning selle hinna kujunemisel teenuse sisseostmisel tuleb ennekõike vaadata, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või ei. Käibemaksu kohustus muudab raamatupidamise teatud määral keerulisemaks. 

FIE ehk füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamine on OÜ omast paindlikum – FIE saab ise valida, kas kasutab raamatupidamises kassa- või tekkepõhist arvestusprintsiipi. Siinkohal tuleb aga mainida seda, et ettevõtlustulu maksustamine toimub ainult kassapõhist printsiipi kasutades. Seega, kui FIE peab raamatupidamist tekkepõhiselt, tuleb see ettevõtlustulu deklaratsiooni täitmiseks korrigeerida kassapõhiseks ning tihti on see koht, kus vajatakse raamatupidaja nõu ja abi.

MTÜ ehk mittetulundusühingu raamatupidamise eest vastutab ühingu juhatus. Kuigi MTÜ ei või teenitud tulu ega kasumit kasutada muuks otstarbeks kui põhikirjas väljatoodud eesmärkide saavutamiseks, sarnaneb nende raamatupidamine äriühingu omaga. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tulude arvestusele, sihtfinantseerimise arvestusele ja aastaaruande spetsiifikale. 

Korteriühistu raamatupidamine on kohustuslik kõikidele KÜ-dele. KÜ raamatupidamine sõltub korterite arvust – kuni kümne korteriga KÜ võib kasutada kassapõhist arvestust, rohkemate korterite puhul peab raamatupidamine olema tekkepõhine. KÜ raamatupidamine sisaldab endas väga palju erinevaid aspekte, sh näiteks arvete koostamine ja esitamine, laekumiste üle arvestuse pidamist, vajadusel töötasude arvestamist jpm. Enamik KÜ on valinud raamatupidamisteenuse sisseostmise. 

Kuidas töötab online raamatupidamine Tallinnas, Tartus ja mujal?

Tänapäevane internetiajastu on kõik teinud väga kergesti kättesaadavaks. Enam pole oluline, kas vajad raamatupidamisteenust Tartus, Tallinnas või mujal – online raamatupidamine toob selle Sinuni igale poole. See tähendab, et ükskõik, kus asub Sinu ettevõte, saame meie aidata raamatupidamise korrashoiuga. 

E-raamatupidamine sisaldab endas mitte ainult online suhtlust, vaid ka raamatupidamise täielikku digitaliseerimist raamatupidamisprogrammides. Nii on näiteks e-poe raamatupidamine täielikult automatiseeritud ning seeläbi tehtud võimalikult kiireks ja lihtsaks. E-poodidest lähevad arved otse raamatupidamistarkvarasse, vähendades suuresti koormust käsitsi raamatupidamisele. 

Online ja e-raamatupidamine on eriti mugavad ettevõtetele, kes paiknevad kohas, kus kvaliteetne teenus piisavas mahus ei ole kättesaadav või ei ole saadaval eestikeelne teenus. Meie kliendid on ettevõtjad ka Soomest ning mujalt Euroopa Liidust ja maailmast. Nii võib Sinu ettevõtte raamatupidaja olla Tallinnas või Tartus ja Sina ise mujal ning koostöö toimib – raamatupidamine on kontrolli all. 

Ükskõik, kas soovid meiega ühendust võtta meili teel, telefonitsi või ise kohale tulles, oleme meie koostööks valmis!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart