Too ettevõtte raamatupidamine meile!

Raamatupidamisteenuse hind

Raamatupidamisteenus koosneb kokkulepitud põhitoimingutest ja lisateenustest.

Hinna kujunemine

Raamatupidamisteenuse hind 2024

Tavaliselt on raamatupidamisteenuste hinnad kajastatud mitmel eri meetodil – fikseeritud kuutasu järgi, raamatupidamiskannete arvu alusel ja üksikteenused eraldi. Lisaks sellele, üldjuhul küll harva, pakutakse teenust ka tunnihinna alusel. Lõplik raamatupidamisteenuse hind kujuneb välja koostööna teenust sisseostva ettevõtte ja raamatupidamist pakkuva ettevõtte vahel. Enimlevinud lahendusena teeb raamatupidaja igakuise tasu alusel konkreetsed kanded ja tööd ning lisatasu eest ostetakse juurde teenuseid, mida ei lähe vaja igakuiselt. Seega raamatupidamise hinnakiri sisaldab alati orienteeruvaid summasid ning lõplik hind koosneb tehtud kokkulepetest.

Vaatame täpsemalt, mis on need punktid, millest raamatupidamisteenuse hind 2022.aastal välja kujuneb:

 • Ettevõtte suurus – kas tegemist on mikro- või väikeettevõttega, keskmise suurusega või suure ettevõttega?
 • Kannete arvust – kas igakuiselt tehakse mõned üksikud kanded või 200 kannet?
 • Kas ettevõte on käibemaksukohuslane või ei?
 • Töötajate arv ning sellest tulenevalt palgasaajate arv.
 • Laoarvestuse olemasolust.
 • E-poe olemasolust ja selle automatiseeritusest.
 • Sularahaarvete hulk.

Siinkohal tuleb mõista, et raamatupidamise hind sõltub ka mitme asja kokkulangevusest. Ettevõtte suurused, käibemaksukohustus ja kannete arv võivad küll olla samad, aga raamatupidamise hind siiski erinev, sest ühel juhul võib olla tegemist e-poega, teisel juhul käest-kätte müügiga sularahas. 

Nii nagu raamatupidamiskande hind ja igakuine tasu võivad varieeruda sõltuvalt teenuse sisseostja vajadustest, nii varieerub ka see, mida lõplik hind endas sisaldab. Teenused, mis kuuluvad tavaliselt hinnakirja alusel igakuiste fikseeritud summade hulka:

 • kõik tavapärased toimingud ja kanded raamatupidamisprogrammis;
 • dokumentide saatmine, vastuvõtmine ning koostamine;
 • arvete koostamine ja tasumine, sh suhtlus tarnijate ning klientidega;
 • palkade maksmine ja palgaarvestus;
 • sularaha arvestus;
 • põhivara arvestus.

Teenused, mille eest üldjuhul makstakse raamatupidamise hinnakirja alusel eraldi kuutasust:

 • aastaaruannete, statistikaaruannete ning lähetus- ja kuluaruannete koostamine;
 • arhiveerimine;
 • eelnevate perioodide raamatupidamise kontroll ja korrastamine;
 • sise-eeskirjade ja töökorraldusreeglite koostamine;
 • muu dokumentatsioon – näiteks töösisekorraeeskirjad, ametijuhendid, tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon jne. 

Üksikute tööde ja toimingute tellimiseks ei pea olema meie igakuine raamatupidamisklient. Kõige rohkem soovivad väiksemad ettevõtted abi majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel

Kuna KÜ-de ja MTÜ-de raamatupidamine erineb teatud määral ettevõtete raamatupidamisest, siis kujuneb hind välja teistel alustel. Korteriühistu raamatupidamise hind sõltub korterite arvust. Korteriühistud on väga erineva suurusega, aga raamatupidamine on sarnane. Igakuiselt on suurimaks kohustuseks kommunaalteenuste kulude arvestus ja selle põhjal arvete koostamine. KÜ igakuise raamatupidamisteenuse üheks suurimaks osaks on just kuludokumentide põhjal arvete koostamine korteriomanikele või üürnikele. Lisaks sellele võib raamatupidaja kohustuste hulka kuuluda – nii osana kuutasust kui lisateenusena – võlglastega tegelemine, elamu tulude-kulude arvestus, põhivara arvestus, juhatusele aruandluse koostamine, majandusaasta aruande koostamine jms. Korteriühistu raamatupidamise hinnakiri võtab aluseks korterite arvu majas ning hinnad on alates 4 euri korter.

MTÜ raamatupidamine sõltub ühingu aktiivsusest ja vajadustest. Kõige levinum lahendus praktikas on see, et MTÜ juhatuse liikmed peavad arvestust igakuise raamatupidamise üle ning sisse ostetakse majandusaasta aruande koostamise ja esitamise teenust. Seda põhjusel, et kuigi igakuine raamatupidamine võib sõltuvalt MTÜ-st olla väikesemahuline ja lihtne, siis erinevalt mikro- ja väikeettevõtetest peavad mittetulundusühingud esitama täismahus aastaaruande, mis tihti võib osutuda liiga keeruliseks. 

Miks valida Mingelston?

Parima raamatupidamisteenuse leidmine enda jaoks sobiva hinnaga võib olla keeruline. Teenusepakkujaid on palju ning tihti ei pakuta võimalust näost-näkku või video vahendusel suhtlemiseks – kogu koostöö toimub ainult kirjavahetuse kaudu. Nii usaldad oma ettevõtte rahaasjad kellegi kätte, keda pole reaalselt näinud. Seetõttu ei tasuks valida teenusepakkujat vaid selle järgi, milline on raamatupidamisteenuse hind. Hea raamatupidaja on tänasel päeval midagi enamat kui vaid oma kitsale valdkonnale keskendunud spetsialist. Kliendi jaoks erilahenduste väljatöötamine, erinevate keelte oskus, finants- ja ärinõustamine, kaasaegsete programmide kasutamine, oskus mõelda “väljaspool kasti” on vaid mõningad märksõnad, mis eristavad meid konkurentidest. 

Meie pakume raamatupidamisteenust nii ettevõtetele, korteriühistutele, mittetulundusühingutele ning teistele juriidilistele isikutele, kellel on raamatupidamiskohustus. Pöörduda võib nii igakuise koostöö algatamiseks kui ka ühekordse abi küsimiseks. Meie poolt pakutav raamatupidamise hind kujuneb välja vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele. Tule tasuta konsultatsioonile kohapeale või näiteks Skype vahendusel ning räägime Sinu ärist ja raamatupidamisest. Seejärel teeme teile hinnapakkumise, mis ei kohusta millekski, kuid annab võimaluse usaldada oma raamatupidamine kindlatesse kätesse.

Piisab esimesest sammust