ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; teenuste osutamisega seotud andmed, klienditoe andmed. Isikuandmeid kasutatakse tellija ja teenusepakkuja vaheliseks suhtluseks.
Projekti ajaloo andmeid (kuupäev, hind, tähtaeg, kliendi andmed) kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse teenuseosutajale väljamaksete teostamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
ÕIGUSLIK ALUS
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
ISIKUANDMETE EDASTAMINE
Isikuandmed edastatakse platvormi klienditoele teenuste ja projektiajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik platvormi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on platvormi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Platvorm rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi platvormi kasutajaprofiilis.
SÄILITAMINE
Platvormi kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
KUSTUTAMINE
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
ÜLEKANDMINE
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
OTSETURUNDUSTEATED
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest). Mingelston OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
KÜPSISED JA PIKSLID
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse ning võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms
Kõik brauserid on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid brauseri seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et brauser keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
Käesolev platvorm saadab väikeseid faile („küpsiseid“) teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja selle platvormi toimimiseks ja et koguda anonüümset platvormianalüüsi.
Pikslisildid on väikesed platvormi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.
Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. Teeme seda kasutades tarkvara Google Analytics, mis käsitleb andmeid anonüümsetena ja ei kogu ega töötle isikuandmeid.
mingelston.ee lehele on lisatud Facebook pixel kood ning kui te ei soovi nende veebilehtede reklaami enam Facebookis näha siis võite selle keelata siin: https://www.facebook.com/ads/preferences kustutades “Reklaamijad, kellega oled suhelnud”
ISIKUANDMETE VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ulo@mingelston.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart