Too ettevõtte raamatupidamine meile!

Eestis liigitatakse ettevõtted suuruse järgi neljaks – mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte ning suurettevõte. Eri suuruses ettevõtetele on seaduses sätestatule toetudes erinevad raamatupidamislikud kohustused. Kui tavaliselt keskmise suurusega ettevõtted ning suurettevõtted palkavad endale raamatupidaja, siis mikro- ja väikeettevõtjad on üldjuhul need, kes ostavad raamatupidamisteenust sisse mõnelt teenusepakkujalt. Vaatame lähemalt, mille poolest erineb mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamine. 

Mis on mikroettevõte ja väikeettevõte?

raamatupidamine väikeettevõttele - eurodEttevõtte suurust iseloomustab tema varade suurus, müügitulu ja töötajate arv.

Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: 

Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: 

Otsid raamatupidamisteenust väikeettevõttele?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Millele pöörata tähelepanu mikro- ja väikeettevõtete raamatupidamise juures?

Mikroettevõtte raamatupidamine sisaldab endas tavaliselt raamatupidamise sisseseadmist, jooksvat raamatupidamist (sh arvete koostamist ja väljastamist ning palgaarvestust) ning deklaratsioonide ja aruannete koostamist. Raamatupidamisteenus väikeettevõttele on väga sarnane mikroettevõtte omale, aga mitte päris sama. 

Kui võrrelda mikroettevõtte vs väikeettevõtte raamatupidamine, siis tuleb sisse mõningaid erinevusi dokumentatsiooni osas. Väikeettevõtte raamatupidamine peab Raamatupidamise seaduse järgi olema reguleeritud sise-eeskirjaga. See kohustus ei laiene aga mikroettevõtete raamatupidamisele.

Raamatupidamise sise-eeskiri kehtestab kontoplaani ning reguleerib muu hulgas majandustehingute kirjendamist, algdokumentide käitlemist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist, kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, aruannete koostamist, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolusid.

Tihti on sise-eeskirja koostamine teenus, mida ostetakse sisse raamatupidamisteenuse pakkujalt. 

Üks esimesi aspekte, millele tuleb mikroettevõtte raamatupidamise juures tähelepanu pöörata, on võimalik käibemaksukohusluse tekkimine. Alustavad väikefirmad ei ole tavaliselt käibemaksukohuslased ning see teeb raamatupidamise lihtsamaks.

Kui aga müügikäive aasta algusest arvates ületab aga 40 000 eurot, peab ettevõte ennast registreerima käibemaksukohuslaseks. Sealjuures hakkab järgmisel aastal arvestus otsast peale. Muidugi on ettevõtet võimalik registreerida käibemaksukohuslaseks ka varem, kui ettevõtte tegevust arvestades see mõistlikuks osutub. Näiteks ostetakse suuremas summas põhivara või kliendid on valdavalt käibemaksukohuslasest ettevõtted..

Ükskõik mis suuruses ettevõtte puhul on oluline erilist tähelepanu osutada maksudele, nende korrektsele ja õigeaegsele arvestamisele, deklareerimisele ning maksmisele. Peamised deklaratsioonid, millega mikro- ja väikeettevõtjad tihedalt kokku puutuvad on käibedeklaratsioon ja sotsiaalmaksudeklaratsioon. Käibedeklaratsioone tuleb igakuiselt esitada vaid nendel ettevõtetel, kes on käibemaksukohuslased. Kõik deklaratsioonid tuleb esitada maksuametile õigeaegselt.

Majandusaasta aruanne mikro- ja väikeettevõtetel

Majandusaasta aruanne mikro- ja väikeettevõtetelMikro- ja väikeettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja esitamine on tehtud lihtsamaks. Nimelt on mikro- ja väikeettevõtetel õigus esitada lühendatud majandusaasta aruanne.

Mikroettevõtte majandusaasta aruanne koosneb vaid kahest põhiaruandest – lühike bilanss, kasumiaruanne ning mõned lisad. Tegevusaruannet pole vaja esitada.

Väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne koosneb bilansist ja kasumiaruandest ning lisadest. Mõlemal juhul võib lisasid olla minimaalselt kolm.

Rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet ei pea esitama ei mikroettevõtja ega väikeettevõtja. Mikroettevõtja puhul on bilansis ridu vähem kui väikeettevõtjal, kasumiaruanne on sama ning arvestuspõhimõtete all küsitakse vaid, kas ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Tööjõukulude ja seotud osapoolte lisades on mikroettevõttel samuti vähem lahtreid kui väikeettevõttel. Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohta saad rohkem informatsiooni meie kodulehelt. 

Vajad abi väikeettevõtte majandusaasta aruandega?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Mille põhjal kujuneb raamatupidamisteenuse hind mikro- ja väikeettevõtetele?

Raamatupidamisteenuseid saab sisse osta mitmel erineval viisil – kuutasu alusel, raamatupidamiskannete arvu alusel, üksikteenusena või tunnihinna alusel. See, mille alusel kujuneb välja raamatupidamisteenuse hind mikro- ja väikeettevõtetel sõltub mitmetest teguritest: vajalike kannete arvust, käibemaksukohustusest, töötajate arvust, laoarvestuse olemasolust, sularahaarvete hulgast ja paljust muustki.  Lõplik raamatupidamisteenuse hind kujuneb välja koostööna teenust sisseostva ettevõtte ja raamatupidamist pakkuva ettevõtte vahel.

Meie hinnakirjas kajastub, et raamatupidamisteenuse hind ühes kuus sõltub töö mahust ja algab Eestis tegutseva käibemaksukohuslasest ettevõtte puhul üldjuhul 50 eurost, mille sees on ka pool tundi igakuist konsultatsiooni. Mittekäibemaksukohuslastega arveldame reeglina üks kord aastas, vastavalt töö mahule. 

Mida sisaldab endas raamatupidamisteenus ning mille põhjal kujunevad hinnad, loe täpsemalt meie kodulehelt. 

Kuidas teha ise raamatupidamist mikroettevõttele?

Raamatupidamine väikeettevõttele ja mikroettevõttele võib tunduda kerge. Eelarve kokkuhoiu mõttes valivad nii mõnedki ettevõtjad, eriti mikroettevõtjad, teha ise raamatupidamist. Selle kohta on saadaval palju informatsiooni ning raamatupidamisprogrammid teevad arvepidamise lihtsamaks. 

Mida suuremaks on kasvanud Sinu ettevõte, seda keerukamaks ja ajamahukamaks muutub ka raamatupidamine. Teadmata kõiki seaduses sätestatud nõudeid, võib nii mõnigi asi tähelepanuta jääda või kogemata valesti minna. See võib juhtuda kõigil – ka kogenumal ettevõtjal. Sel juhul on viimane aeg pöörduda raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte poole.

Teenusepakkuja poole peaks pöörduma ka juhul, kui raamatupidamine hakkab võtma liialt palju Sinu väärtuslikust ajast. Just liigne ajakulu on stressiallikas, mis viib mikro- ja väikeettevõtjad raamatupidamisteenust sisse ostma. 

Meie poole võid julgesti pöörduda ükskõik kui väike või suur on Sinu ettevõte. Konsultatsiooni käigus paneme paika Sinu ettevõtte raamatupidamisega seotud vajadused, mille põhjal saame koostada hinnapakkumise. Konsultatsiooni järel esitatud hinnapakkumine ei kohusta millekski. Lisaks sellele võib meie poole pöörduda ka ettevõtte asutamisel. 

Hoiame su väikeettevõtte raamatupidamise ise korras!

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga