Too ettevõtte raamatupidamine meile!

Alates 2018.aastast jõustunud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on paika pandud, et 

  1. kõigi korteriomandite majandamine peab toimuma iseseisva juriidilise isiku ehk korteriühistu kaudu ning;
  2. raamatupidamine on kohustuslik kõigile korteriühistutele ja selle korraldamise eest vastutab korteriühistu juhatus.

Alla 10 korteriga korteriühistutel on raamatupidamine kergem, sest seaduses sätestatud nõuded on leebemad. Tihti valivad väiksemad korteriühistud sellel põhjusel teha raamatupidamist ise. Mida rohkem on kortereid, seda keerulisem ja mahukam on raamatupidamine ning seda suurem on ajakulu. Korteriühistu raamatupidamine teenusena sisse ostes võib tulla ühistule oluliselt säästlikum, kui põhikohaga raamatupidaja palkamine. Selle tõttu on enamik korteriühistuid valinud teenuse sisseostmise kasuks. 

Korteriühistu loomine ja selle juhatus

korteriühistu loomine - naine dokumentidegaKorteriühistu loomine on kohustuslik igal juhul, aga juhatuse loomine ei ole alati nõutud. Juhatus on korteriühistu juhtorgan, kes esindab ja juhib korteriühistut. Juhatusse võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kellest üks peab olema juhataja. Juhatuse olemasolul võtab see enda kanda korteriühistu kohustused. Korteriühistu juhatuse ülesanded sisaldavad endas muuhulgas ka raamatupidamise eest vastutamist. Selle puudumisel vastutavad raamatupidamise eest korteriomanikud ühiselt. 

Korteriühistul ei pea olema juhatust, kui korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule. Juhatuse puudumisel juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt. 

Kõik olemasolevad korteriühistud on kirjas korteriühistute registris. E-äriregistri kaudu on leitavad kõik kehtivad, aga ka juba kustutatud, korteriühistud.   

Sul on mure korteriühistu raamatupidamisega?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Korteriühistu põhikiri

Korteriühistu põhikiri on vabatahtlik. Korteriühistute põhikiri, mis on läbimõeldud ja vastab seaduses sätestatule, on suureks toeks korteriühistu tegevuse reguleerimisel. Korteriühistu põhikiri 2022.aastal sisaldab endas tavaliselt vähemalt viite punkti:

  1. majandamiskulude jaotuse põhimõtteid;
  2. korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumist ning otsustamist koosolekut kokku kutsumata; 
  3. korteriühistu juhatuse valimist, selle kohustusi ja õiguseid;
  4. volinikke puudutavaid küsimusi;
  5. järelvalve teostust puudutavaid küsimusi.

Põhikirjas võib olla loetelus väljatoodud punktidest rohkem sisu. Korteriühistu põhikirjad on avalikud ning koostama hakkamisel saab aluseks võtta näidiseid. Kui korteriühistu üldkoosolek ei pea põhikirja vajalikuks, võib piirduda korteriühistu kodukorraga. Korteriühistu kodukord, nagu ka põhikiri, peab vastama kindlatele nõuetele ning sisaldama ühistu tegevust reguleerivaid punkte. 

Korteriühistu üldkoosolek

Korteriühistu üldkoosolekule ehk korteriomanike üldkoosolekule on sätestatud kvoorumi põhimõte, mida nimetatakse kvalifitseeritud häälteenamuseks. Kvoorumi suurust saab reguleerida põhikirjaga, muuta seda nii väiksemaks kui suuremaks, vastavalt ühistu vajadustele. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. 

Korteriühistu üldkoosoleku protokoll on kohustuslik. Korteriühistu üldkoosoleku protokolli näidisele toetudes peab see sisaldama endas üldkoosoleku toimumise aega ja kohta, üldkoosoleku päevakorda, hääletustulemusi ja vastuvõetud otsuseid ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Lisaks protokolli näidistele, võib leida volikirja näidiseid ja korteriühistu üldkoosoleku kutse näidiseid. Need saab võtta aluseks dokumentide koostamisel. 

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamise puhul tuleb vaadata korterite arvu, mis kuuluvad ühistusse. Kuni kümne korteriga korteriühistutele on raamatupidamine kergem, kui pole loodud juhatust. Selliste korteriühistute raamatupidamine võib olla kassapõhine ja nemad majandusaasta aruannet esitama ei pea. Kui juhatus on loodud näiteks kuue korteri peale, siis tuleb raamatupidamist teha sarnaselt korteriühistutega, kus on 10 või enam korterit. Nende korteriühistute raamatupidamine käib samamoodi nagu äriühingutel ehk tekkepõhiselt ning neile kehtivad samad kohustused ja tähtajad, mis teistelegi juriidilistele isikutele.

Korteriühistu raamatupidamine sisaldab endas mitmeid aspekte:

Vajad abi korteriühistu raaamatupidamisega?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Korteriühistu majandusaasta aruanne 2022

korteriühistu raamatupidamineKorteriühistu aastaaruanne tuleb esitada konkreetselt määratud tähtajaks. Korteriühistu majandusaasta aruanne 2022. aastal tuleb esitada 30.juuniks. Aruanne esitatakse eelneva majandusaasta kohta ehk perioodi 1.jaanuar kuni 31.detsember 2021 kohta. 

Korteriühistu majandusaasta aruanne tuleb koostada täies mahus, kui korteriühistul on valitud juhatus. Korteriühistutel, kus juhatus puudub ning raamatupidamine on kassapõhine, ei ole majandusaasta aruannet vaja esitada. 

KÜ majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine käib läbi e-äriregistri. Seal on avalikult kättesaadavad kõik aruanded, kui soovida KÜ majandusaasta aruande näidist. Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohta on täpsemalt kirjas meie kodulehel. 

Korteriühistu aastaaruanne 2022 peab sisaldama endas järgnevaid osasid: korteriühistu tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne ning korteriomandite majandamiskulusid. Raamatupidamise aruanne peab endas sisaldama järgnevaid punkte:

Kuidas korraldada KÜ raamatupidamine?

Väikses kortermajas on võimalik raamatupidamist teha ka iseseisvalt ja Excelis. Selleks tuleb leida inimene, kes on valmis panustama oma aega. Eesti Korteriühistute Liit korraldab koolitusi KÜ raamatupidamise kohta. Sellest võib olla abi kuni 10 korteriga ühistutel. Mida rohkem on kortereid, seda tõenäolisemalt pöörduvad nad raamatupidamise korrashoidmiseks ja haldamiseks teenusepakkuja poole. 

Meie poole võib pöörduda ükskõik kui suure või väikese korteriühistuga ning võtame teie raamatupidamise enda hooleks. 

Usalda korteriühistu raamatupidamine meie hoolde

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga