Too ettevõtte raamatupidamine meile!

Majandusaasta aruanne koosneb üldjuhul kahest põhiosast – raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest. Majandusaasta aruande esitamise kohustus on eranditult kõigil Eesti raamatupidamiskohustuslastel, sealhulgas OÜ-d, MTÜ-d, FIE-d ning KÜ-d. Aruanne tuleb esitada Äriregistrile ka siis, kui ettevõttel pole aruandeperioodil tegevust olnud. 

Meieni jõuab palju küsimusi majandusaasta aruannete kohta – millal on aruande esitamise tähtaeg, millest aastaaruanne koosneb, mis on aastaaruande koostamise hind, kas on majandusaasta aruande koostamise juhendit. Vastame neile ning teistelegi enamlevinud küsimustele aastaaruannete kohta. 

Millal on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 2023. aastal?

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg kõigil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2022, on on 30. juuni. Neil tuleb hiljemalt 30. juunil esitada aruanne 2022. kalendriaasta 12 kuu tegevuse kohta. Ettevõtetel, kelle majandusaasta lõpeb mingil muul ajal, tuleb aastaaruanne esitada kuue kuu lõppemisel viimase majandusaasta lõpust arvates.

Harvadel juhtudel võib aruandes kajastatav periood olla ka pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu. Näiteks kui ettevõte asutati septembris 2021, võib aruandeperioodiks olla september 2021 kuni 31. detsember 2022. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

Kui majandusaasta aruanne jääb esitamata on registripidajal õigus ilma eelnevalt hoiatamata korduvalt trahvida nii juriidilist isikut, selle juhatuse liikmeid kui viimaste puudumisel ka omanikke. Halvimal juhul lõpeb majandusaasta aruande esitamata jätmine lisaks trahvide määramisele ka juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega. Trahvid tuleb aga ikkagi ära maksta.

Millistest osadest koosneb majandusaasta aruanne?

Millest koosneb majandusaasta aruanne

See, millistest osadest majandusaasta aruanne täpsemalt koosneb, sõltub ettevõtte suurusest. Mida suurem on ettevõte, seda rohkem ja detailsemat informatsiooni tuleb reeglina avalikustada. Eestis on ettevõtted suuruse järgi jagatud nelja kategooriasse – mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad. 

Mikro- ja väikeettevõtjatel on õigus esitada lühendatud majandusaasta aruanne, mis tähendab seda, et nemad ei pea koostama rahavoogude aruannet ega omakapiali muutuste aruannet. Seega koosneb mikroettevõtte majandusaasta aruanne kahest põhiaruandest – lühike bilanss ja kasumiaruanne ning lisad. Väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest ning lisadest. 

Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja koostavad oma majandusaasta aruande täismahus, ehk see koosneb koosneb tegevusaruandest, neljast põhiaruandest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ning omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Täismahus aastaaruanne on kohustuslik ka mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Soovid majandusaasta aruannet?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Mille poolest erinevad mittetulundusühingute aruanded muude ettevõtete omadest?

Nii nagu erineb mikroettevõtja ja väikeettevõtja aastaaruanne keskmise suurusega ja suurettevõtja aastaaruandest, on erinevused ka korteriühistute ja mittetulundusühingute majandusaasta aruannetel. 

Mille poolest erineb MTÜ aastaaruanne?

Kõige enam küsitakse majandusaasta aruande koostamisel abi ja nõu mittetulundusühingute osas. Seda väga lihtsal põhjusel – MTÜ-del tuleb igal juhul esitada täismahus majandusaasta aruanne ning tihti on see nende jaoks nüansirohke ja mahukas kohustus. 

MTÜ aastaaruanne on mõne erandiga sarnane keskmise suurusega ja suurettevõtjate poolt koostatavate aastaaruannetega. MTÜ majandusaasta aruande puhul on bilansis omakapitali asemel netovara ja ka kasumiaruande formaat on kohati erinev. Siinkohal tuleks mainida, et MTÜ tegevusaruanne peaks olema tavapärasest pikem, et kõik oluline edasi anda. 

MTÜ majandusaasta aruande esitamise kohustus ja õigus on igal MTÜ juhatuse liikmel. Esindusõiguslik isik võib aruande koostamiseks ja esitamiseks õiguse anda raamatupidajale ilma, et ta juhatusse kuuluma peaks. 

Mille poolest erineb KÜ aastaaruanne?

Korteriühistute puhul tuleb võtta arvesse korterite arvu majas ning juhatuse olemasolu. Kuni kümne korteriga maja puhul ei pea korteriühistul olema juhatust ning KÜ-t esindavad korteriomanikud ühiselt. Ühiselt juhitud väike korteriühistu võib aga pidada kassapõhist raamatupidamist ning ei pea koostama ega esitama majandusaasta aruannet.

KÜ majandusaasta aruanne tuleb koostada täies mahus, kui korteriühistul on valitud juhatus. Juhatuse võib valida kasvõi kahe korteriomandi peale, kuid see on kohustuslik ühistutel, kuhu kuulub rohkem kui 10 korterit. 

Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

Aastaaruande koostamine on mõtteliselt jaotatud kolme etappi:

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on tunduvalt kergem, kui jooksev raamatupidamine majandusaasta jooksul on olnud korrektne, ilma vigadeta. Raamatupidamisaruande koostamisel tuleb jälgida, et aruandes avalikustatav info on esitatud ülevaatlikult ja üheselt mõistetavalt ning aruandes kajastub kogu oluline informatsioon, mis mõjutab ettevõtte finantsseisundit, finantstulemust ja rahavoogusid. 

Vajad majandusaasta aruande koostamisega abi?

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

Kuidas esitada majandusaasta aruannet?

majandusaasta aruande esitamineAastaaruannete esitamine on kõikidele ettevõtetele tehtud kergesti ja kiiresti kättesaadavaks. Ettevõtte aastaaruande esitamine käib elektrooniliselt ettevõtjaportaalis. Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu saab majandusaasta aruande esitada aadressil https://ariregister.rik.ee/est

Äriregistris on firma aastaaruande esitamise õigus elektrooniliselt juhatuse liikmel, täisosanikul, esindusõiguslikul usaldusosanikul, filiaani juhatajal ning vajadusel likvideerijal või pankrotihalduril. Esindusõiguslik isik võib aruande sisestamiseks ja esitamiseks õiguse anda raamatupidajale.  Raamatupidaja saab sisestada andmed, hoida silma peal aruande allkirjastamisel ja jälgida, millal audiitor järeldusotsuse allkirjastab. Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, saab raamatupidaja, kellele on antud ka esitamise õigus, aruande registrile esitada.

Kuidas kinnitada ja allkirjastada majandusaasta aruannet?

Aastaaruande kinnitamine käib samuti läbi e-äriregistri. Aruande esitamisel kuvatakse teile kõik teie registritesse kantud load ja teated ning peate kinnitama, et olete täitnud seaduses sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.  Enne andmete kinnitamist kontrollige need üle.

Majandusaasta aruande allkirjastamiseks on kaks võimalust – aastaaruande allkirjastamine käib kas digitaalselt või paberil. Kui soovite allkirjastada paberkandjal aruannet, tuleb allkirjastatud ja sisseskaneeritud dokumendid e-äriregistrisse lihtsalt üles laadida. 

Millest sõltub majandusaasta aruande hind?

Majandusaasta aruande koostamise hinnakiri kujuneb ennekõike ettevõtte suurusest – kas vaja on täismahus aruannet või lühendatud aastaaruannet. Meie hinnakirja alusel sõltub aastaaruande koostamise hind ka kuu tasust – aastaaruande koostamise eest võtame lisaks ühe kuu tasu, kuid mitte vähem kui 100 eurot.

Kust saab majandusaasta aruande 2022 näidiseid?

Majandusaasta aruande 2022 näidist konkreetselt ei ole, kuna see erineb suuresti, mis ettevõttega tegemist on ja kui mahukas on nende igakuine raamatupidamine. Samas on kõik esitatud majandusaasta aruanded Äriregistri kaudu avalikud ja kättesaadavad. Selle kaudu võid endale leida nii mikroettevõtte majandusaasta aruande näidise kui ka MTÜ majandusaasta aruande näidise, sh tegevusaruande näidise. 

Näpunäiteid ettevõtja majandusaasta aruande koostamise kohta leiad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt, kust leiad nii e-aruandluse juhendid kui ka portaali tehnilise kasutajatoe. Samuti on põhjalik ülevaade ja viited seadusandlustele eesti.ee lehel. 

Kui soovid enda aega pühendada oma ettevõtte edasiarendamiseks, mitte aastaaruandele, pöördu julgelt meie poole ning jäta raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine meie hoolde.

Aitame Sind majandusaasta aruande tegemisega.

[la_btn title=”Küsi pakkumist” link=”url:/kontakt/|target:_self” style=”flat” border_width=”0″ shape=”round” color=”primary” size=”md” align=”left”]

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga